1. Tid
Förutsatt att beställaren ger Städpatrullen möjlighet att utföra beställningsuppdrag, håller vi de tidsgränser som vi utlovat.

2. Sekretess
Städpatrullen garanterar att information om såväl privat-
personer som företag inte lämnas ut till obehöriga. Personer anställda av Städpatrullen är informerade om vår sekretess-
policy, och har skrivit under avtal om tystnadsplikt.

3. Ekonomi
Vid begäran lämnas fullständiga personuppgifter på de anställda som är tänkta att utföra lokalvården. Vi betalar in alla skatter och avgifter för samtliga anställda. Vi använder oss inte av underleverantörer. Företaget innehar F-skattesedel, samtliga av våra uppdrag redovisas. Vi åtar oss inte några uppdrag som kan uppfattas som skattemässigt tvivelaktiga. Möjlighet att dela upp fakturor på flera betalningstillfällen finns.

4. Miljö
Att vi inte i alla situationer kan använda miljövänliga produkter är ett faktum som vi inte kan bortse från, men så långt det är möjligt anstränger vi oss att använda rengöringsmedel som inte skadar miljön.

5. Kvalitet

I priset för våra uppdrag ingår en kvalitetsgaranti. Vi strävar efter att alltid ha nöjda kunder. Utan nöjda kunder fungerar inte vår verksamhet. Skulle det vara så att våra uppdragsgivare inte är nöjda med det sätt som vi utfört vårt arbete rättar vi givetvis kostnadsfritt till eventuella brister.